preskoči na sadržaj
Osnovna škola Dobriše Cesarića Zagreb
Webmail About us
Digitalna knjižnica

Pristup sadržajima je slobodan, a dostupan je učenicima i nastavnicima uz korištenje elektroničkoga identiteta AAI@EduHr, ali i svim zainteresiranim uz registraciju korisničkoga računa e-Lektire.

Ukoliko imate teškoća s korištenjem eLektire, kliknite ovdje i pronađite knjige u slobodnom pristupu koje prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18 smiju biti korištene u odgojno-obrazovne svrhe.
preskoči na navigaciju