preskoči na sadržaj
Osnovna škola Dobriše Cesarića Zagreb
Webmail
ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK. god. 2019./2020.
Kalendar rada škole i Odluka ŠO o nadoknadi dana provedenih u štrajku

Na sjednici ŠO od 12.12.2019. izmijenjen je dio GPP-a, Kalendar rada Osnovne škole Dobriše Cesarića za školsku godinu 2019./2020. zbog nadoknade nastavnih dana provedenih u štrajku. Plan nadoknade:

TRAJANJE  (od-do)/ DATUMI                                                                               BROJ DANA

1             ZIMSKI PRAZNICI                            23.12. 2019., 7. - 10. 1. 2020.                    5

2             PROLJETNI PRAZNICI                     14 - 17. 4. 2020.                                        4

3             OSTALO (subote i drugi nenastavni dani)

             NENAST.dani: 3.3. i 12.6. 2020. SUBOTE: 11. 1.,18.4., 13.6. 2020.                    5

4             PRODULJENJE /ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE: 18. i 19.6. 2020.            2

UKUPAN BROJ DANA ZA NADOKNADU:                                                                       16

Odluka o početku i završetku nastavne godine 2019./2020.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_48_938.html

Jednoobrazni način realizacije odmora učenika za šk. g. 2019./2020.

Dopis Gradskog ureda za obrazovanje: Jednoobrazni način realizacije odmora učenika osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba za školsku godinu 2019./2020. (u privitku)

Priloženi dokumenti:
Odmor ucenika.pdf

PRAVNI AKTI ŠKOLE
ZAKONI I PRAVILNICI
ŠKOLSKI ODBOR



preskoči na navigaciju