preskoči na sadržaj
Osnovna škola Dobriše Cesarića Zagreb
Webmail About us
ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.
Priloženi dokumenti:
KURIKULUM 2021.22.pdf

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK. GOD. 2021./2022.
Priloženi dokumenti:
OS DobriseCesarica2021-2022GPiP.pdf

Odluka o početku i završetku nastavne godine 2021./2022.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_45_924.html

PRAVNI AKTI ŠKOLE
ZAKONI I PRAVILNICI - azoo
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2020., 2021.preskoči na navigaciju