preskoči na sadržaj
Osnovna škola Dobriše Cesarića Zagreb
Webmail About us
Kutak za roditelje

Dragi roditelji!

U kutak za roditelje "smjestili smo" osnovne informacije o školi. Ostale podatke potražite u ostalim rubrikama. Godišnji plan i program rada škole (u Pravnom kutku) sadržava podatke o planiranoj organizaciji nastavnog procesa, a Školski kurikulum planove za izborne, dodatne, dopunske programe, projekte i izvanučioničku nastavu.

Svaki savjet i prijedlog koji bi vam olakšao pristup potrebnim informacijama - PRIHVAĆAMO!

Slobodno nam se obratite!

 

INFORMACIJE PROFESORA

Poštovani roditelji,

u privitku možete pronaći popis profesora i vremenik individualnih razgovora za šk. god. 2021./22.

VIJEĆE RODITELJA

Što je Vijeće roditelja?

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika.  Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.

Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju ostvarivanja zadaća školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom. Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, surađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelokrug Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole.

Neki od zadataka Vijeća roditelja su: raspravljanje o pitanjima značajnim za život i rad škole; davanje mišljenja i prijedloga u svezi s prijedlogom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada škole; u svezi s radnim vremenom  škole; u svezi s organizacijom izleta, ekskurzija, športskih natjecanja, i kulturnih manifestacija; u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje; u svezi s pritužbom na obrazovni rad; u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima…

 

Ukoliko imate pitanja, komentare ili prijedloge za Vijeće roditelja, obratite se predstavniku Vijeća iz razreda Vašeg djeteta, ili pošaljite mail na   os.dobrise.cesarica@inet.hr

 

KAKO ZAŠTITITI DJECU NA INTERNETU

Publikacije vezane uz zaštitu djece na Internetu dostupne su na poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?id=1504, a video sadržaj "Kako zaštiti djecu na internetu" je dostupan na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss.

Nastava počinje 6. rujna 2021. godine, a završava 21. lipnja 2022. godine.

Prvo polugodište trajat će od 6. rujna do 23. prosinca ove godine, a drugo od 10. siječnja 2022. godine do spomenutog 21. lipnja.

  • Jesenski praznici za učenike počinju 2. studenoga 2021. godine i traju do 3. studenoga 2021. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2021. godine.
  • Prvi dio zimskih praznika za učenike počinje 24. prosinca 2021. godine i traje do 7. siječnja 2022. godine, s tim da nastava počinje 10. siječnja 2022. godine.
  • Drugi dio zimskih praznika za učenike počinje 21. veljače 2022. godine i završava 25. veljače 2022. godine, s tim da nastava počinje 28. veljače 2022. godine.
  • Proljetni praznici za učenike počinju 14. travnja 2022. godine i završavaju 22. travnja 2022. godine, s tim da nastava počinje 25. travnja 2022. godine.
  • Ljetni praznici počinju 23. lipnja 2022. godine.

 

 
preskoči na navigaciju